Dikhoff Loopbaanadvies

Bureau voor loopbaanadvies en coaching

“Coachen is niet advies geven, maar open vragen stellen. De ander zelf het antwoord laten vinden.
Want dan komt het pas echt aan.”

Doelen

Tijdens het kennismakingsgesprek maken we afspraken over aanpak en (tussentijdse) doelen. De doelstelling is dat men in beweging komt en bewust wordt van de mogelijkheden. Men neemt weer de regie in handen over de eigen toekomst.

Instrumenten

Bij mijn coaching maak ik gebruik van verschillende instrumenten zoals het koerstraject, de quick-scan voor loopbaanadvies en de methode Flow-Wolf voor burn-out en stressbegeleiding. Maar het belangrijkste is dat ik mijn aanpak afstem op degenen met wie ik te maken heb. Bij de een werken huiswerkopdrachten goed, de ander doet het werk tijdens onze gesprekken.

Klik ook op de afbeelding voor een schematisch overzicht van mijn loopbaanadviesmodel:

Dikhoff loopbaanadviesmodel

Vertrouwelijkheid

Wat tijdens de gesprekken aan de orde komt, blijft natuurlijk tussen ons tenzij ik uitdrukkelijk toestemming krijg om er met iemand anders (bijvoorbeeld een arbo-arts) over te praten. Op mijn diensten zijn de algemene voorwaarden van de beroepsvereniging Noloc van toepassing.